تبلیغات
دروازه ای به دنیای اینترنت - کد آخرین عکس های جام جهانی برای وبلاگ
دروازه ای به دنیای اینترنت
معرفی سایتهای عجیب ، مفید ، آموزشی و سرگرمی
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 21 خرداد 1389

<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzYyNjE2NjI4ODcmcHQ9MTI3NjI2MTc2NzAxMiZwPTExMjQxMjEmZD1sYXRlc3RwaG9*b3NfZW4mZz*yJm89NmMx/Y2ZhNThjNTYwNDIxZWE*MGVmMTcxOWM*NDM2NGImb2Y9MA==.gif" /><object classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0 width="300" height="400" align="top" id="WFHost"> <param name = "FlashVars" value = "Partner=1124121&theme=New Classic&widgetW=300&widgetH=400&widgetX=0&widgetY=0&stickyType=&WFBtnX=0&WFBtnY=0&defaultPreviewURL=http://www.fifa.com/flash/widgets/photogallery/images/image_en.png&useFacebookMystuff=false&buttonURL=http://www.fifa.com/flash/widgets/photogallery/images/button.png&URL=http://www.fifa.com/flash/widgets/photogallery/app.swf?lang=en" /><param name="wmode" value="transparent"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name = "movie" value = http://cdn.gigya.com/wildfire/swf/WildfireHost3.swf /> <embed name = "WFHost" id = "WFHost" width = "300" height = "400" align="top"  src = http://cdn.gigya.com/wildfire/swf/WildfireHost3.swf     flashvars="Partner=1124121&theme=New Classic&widgetW=300&widgetH=400&widgetX=0&widgetY=0&stickyType=&WFBtnX=0&WFBtnY=0&defaultPreviewURL=http://www.fifa.com/flash/widgets/photogallery/images/image_en.png&useFacebookMystuff=false&buttonURL=http://www.fifa.com/flash/widgets/photogallery/images/button.png&URL=http://www.fifa.com/flash/widgets/photogallery/app.swf?lang=en" AllowScriptAccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object> 


طبقه بندی: آموزش و ترفند، 
ارسال توسط !Ali CG
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin